Begroting 2021

Bijlagen

A. Aanvaarde moties en amendementen Algemene Beschouwingen

A. Aanvaarde moties en amendementen Algemene Beschouwingen

In het voorjaar 2020 hebben geen algemene beschouwingen plaatsgevonden en zijn er naar aanleiding daarvan dan ook geen moties en amendementen aangenomen die verwerking in de Programmabegroting 2021 behoeven. Autonome ontwikkelingen en wijzigingen die voortvloeien uit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn waar van toepassing zichtbaar verwerkt in deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27