Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

Een goede bedrijfsvoering is onmisbaar voor een adequate uitvoering van de provinciale taken. Behalve goed moet de bedrijfsvoering ook efficiënt zijn; ze moet geen groter beslag op de beschikbare middelen leggen dan strikt noodzakelijk is. Het is aan directie en management om de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie te borgen en te optimaliseren. De bedrijfsvoering moet zich voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, opgaven en wettelijke verplichtingen. Ook nieuwe inhoudelijke accenten en andere wijzen van werken, maar ook veranderingen in de rol van de overheid en specifiek van onze provincie vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering van de organisatie. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend te investeren in de bedrijfsvoering.  Naast de inhoudelijke aanpassingen zien we dat terug in de IT-infrastructuur, in de eigentijdse huisvesting en in de modernisering van de arbeidsverhoudingen en het werkgeverschap.

Daarnaast bewaken we voortdurend de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. In dat kader is het voornemen uitgesproken om met ingang van 2021 in beginsel alle bedrijfsvoeringsactiviteiten samen te brengen in één afdeling Concernzaken. Vorig jaar hebben we al aangegeven dat we de doorontwikkeling van de organisatie ter hand zouden nemen. Het doel van deze bundeling is het versterken van de integraliteit en van het strategisch vermogen en het verminderen van de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27