Begroting 2021

Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef- cijfer
2020

Streef- cijfer
2021

2022
-
2023

Amsterdam Lelystad Airport/OMALA

Maximaal rendement uit de aan Lelystad Airport gerelateerde gebiedsontwikkeling

0%

25%

25%

50%

50%

70%

Uitgifte Lelystad Airport Businesspark
Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein

n.v.t.

35%

35%

50%

50%

75%

Flevokust Haven

Flevokust Haven functioneert zelfstandig op afstand van provincie en gemeente door de oprichting van Havenbedrijf Flevokust

-

-

20%

50%

70%

100%

Besluitvorming spooraansluiting/overslagperron

0%

0%

0%

0%

100%

100%

Noordelijk Flevoland

De Maritieme Servicehaven is gereed voor ondernemers om hun bedrijfspanden te realiseren:
- planologisch mogelijk

90%

90%

25%

75%

100%

V

- aanbesteding afgerond

0%

80%

100%

- fysiek gerealiseerd
Toelichting: Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het vastgestelde inpassingsplan

0%

75%

Uitvoering Regiodeal

35%

50%

80%

Realisatie maritieme campus

25%

40%

70%

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland
Herstructurering IJsselmeervisserij

40%

80%

100%

De vorming van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2023 gerealiseerd:
- De nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is gerealiseerd dan wel in de afrondingsfase
- Er is een krachtig, breed cluster van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen betrokken bij het MITC
- De DigiCity op het MITC-terrein biedt ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden

10%

35%

2023: 95%

Besluiten over besteding ZZL/NF-gelden
Toelichting: Het percentage van de afgegeven beschikkingen ten opzichte van de beschikbare middelen

42%

85%

97%

100%

V

V

Economisch Programma

Percentage groeiende vestigingen Flevoland
Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland
Toelichting: Beleidsdoelstelling ‘Meer groeiende bedrijven’ – Economisch Programma. Betreft aantal vestigingen met groei in werkzame personen in laatste jaar

n.b.

26,1%

25,3%

>25,3%

>25,3%

>25,3%

Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de Voucherregeling Ondernemerschap
Bron: Provincie Flevoland
Bron: Monitoring Economisch Programma

n.v.t.

58

106

> 100

120

n.b.

De economische indicatoren zijn afhankelijk van de onzekerheid over de economische effecten door COVID.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-cijfer 2020

Streef-cijfer 2021

2022
-
2024

Bruto Regionaal Product

Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland / Bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar.

4,1%

3,3%

3,1%

> 0%

> 0%

> 0%

Werkgelegenheid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

71,7%

72,4%

72,3%

> 72,3%

> 72,3%

> 72,3%

De economische indicatoren zijn afhankelijk van de onzekerheid over de economische effecten door COVID.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27