Begroting 2021

Vernieuwend bestuur

Indicatoren

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef- cijfer 2020

Streef-
cijfer 2021

2022
-
2024

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen tweede kamer/ provinciale staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden

79,3%

51,1% (GR)

53,6% (PS)

n.v.t.

n.v.t.

> 53,6% (PS)

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27