Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Water

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

x € 1.000
Lasten € 388
Baten € -470
Saldo € -81
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27