Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Portefeuillehouder

J. de Reus
C.W. Smelik (Uitwerkingsagenda, Omgevingswet)
M.A. Rijsberman (Lelystad Next Level)
H.J. Hofstra (Agenda IJsselmeergebied 2050)

x € 1.000
Lasten € 10.550
Baten € -22
Saldo € 10.528
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27