Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Natuur & landelijk gebied

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra
M.A. Rijsberman (uitvoering Nationaal Park Nieuw Land, inclusief Oostvaardersoevers)

x € 1.000
Lasten € 20.226
Baten € -1.500
Saldo € 18.726
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27