Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Landbouw & Visserij

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman
H.J. Hofstra

x € 1.000
Lasten € 2.068
Baten € -490
Saldo € 1.578
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27