Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Gebiedsopgaven

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman (Flevokust Haven, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland)
J. de Reus (MITC, Amsterdam Lelystad Airport samen met J.N.J. Appelman)

x € 1.000
Lasten € 8.048
Baten € -407
Saldo € 7.641
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27