Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman

x € 1.000
Lasten € 5.163
Baten € -1.058
Saldo € 4.105
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27