Begroting 2021

Programmaonderdeel en doelen

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

x € 1.000
Lasten € 5.616
Baten € -168.533
Saldo € -162.917
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27