Begroting 2021

Energie, duurzaamheid en milieu

Financieel overzicht

Omschrijving
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
9.811
10.827
7.813
7.553
7.196
7.196
Regionale energiestrategie
4.087
3.611
1.589
1.589
1.334
1.334
Duurzaamheid & circulaire economie
636
1.313
865
865
865
865
Milieu: lucht, bodem, geluid
5.089
5.902
5.359
5.099
4.997
4.997
Baten
-729
-1.016
-473
-473
-473
-473
Regionale energiestrategie
-149
-190
0
0
0
0
Duurzaamheid & circulaire economie
-71
-301
0
0
0
0
Milieu: lucht, bodem, geluid
-509
-526
-473
-473
-473
-473
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27