Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Milieu: lucht, bodem, geluid

Portefeuillehouder

C.W. Smelik

x € 1.000
Lasten € 5.359
Baten € -473
Saldo € 4.887
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27