Begroting 2021

Vernieuwend bestuur

Financieel overzicht

Omschrijving
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
141.892
159.288
148.510
144.577
142.767
129.236
Bestuur
2.993
2.107
2.036
2.036
2.036
2.036
Provinciale Staten
1.874
1.806
1.734
1.700
2.005
1.700
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
18
1.347
5.616
10.987
14.742
18.150
Bedrijfsvoering
51.836
55.985
54.310
53.767
53.811
53.811
Reserves
85.170
98.043
84.814
76.088
70.173
53.540
Baten
-254.883
-290.128
-261.921
-250.532
-246.240
-231.053
Bestuur
-40
-27
-27
-27
-27
-27
Provinciale Staten
-1
0
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
-172.827
-174.722
-168.533
-171.682
-175.365
-178.465
Bedrijfsvoering
-3.304
-3.032
-2.992
-2.992
-2.992
-2.992
Reserves
-78.712
-112.347
-90.369
-75.830
-67.856
-49.569
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27