Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey
H.J. Hofstra (Ontwikkeling Oostrand)

x € 1.000
Lasten € 1.423
Baten € -28
Saldo € 1.395
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27