Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Cultuur en erfgoed

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman

x € 1.000
Lasten € 5.379
Baten € -10
Saldo € 5.368
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27