Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Krachtige samenleving

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey (Krachtige samenleving)
H.J. Hofstra (Sport)

x € 1.000
Lasten € 2.248
Baten € 0
Saldo € 2.248
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27