Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Regionale energiestrategie

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey

x € 1.000
Lasten € 1.589
Baten € 0
Saldo € 1.589
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27