Begroting 2021

Programmaonderdelen en doelen

Duurzaamheid en circulaire economie

Portefeuillehouder

C.W. Smelik
J.N.J. Appelman (tevens circulaire economie)

x € 1.000
Lasten € 865
Baten € 0
Saldo € 865
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27