Begroting 2021

Programmaonderdeel en doelen

Openbaar vervoer

Portefeuillehouder

J. de Reus

x € 1.000
Lasten € 37.035
Baten € -8.312
Saldo € 28.723
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27