Begroting 2021

Programmaonderdeel en doelen

Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

Portefeuillehouder

J. de Reus

x € 1.000
Lasten € 2.507
Baten € 0
Saldo € 2.507
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27