Begroting 2021

Programmaonderdeel en doelen

Infrastructuur

Portefeuillehouder

J. de Reus

x € 1.000
Lasten € 23.807
Baten € -474
Saldo € 23.333
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27