Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Tabel 1.1: Heffingstarieven

Lokale heffing*

Tarief

2020

2021

2022

2023

2024

Opcenten MRB   

per 1-1 (aantal)

80,6

81,4

82,2

83,0

83,0

Grondwaterheffing

per 100 m³

1,41

1,41

1,41

1,41

1,41

Nazorgheffing (€)

Friese Pad (gesloten)
Braambergen (pilot IDS)
Zeeasterweg (open)

0
0
400.000

0
0

400.000

0
0

400.000

0
0

400.000

0
0

400.000

* De individuele legestarieven zijn terug te vinden in de Legesverordening provincie Flevoland.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27