Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich verhouden tot de tarieven in de andere provincies. Voor de opcenten MRB is de situatie in 2020 en 2021 (voorlopige cijfers) weergegeven in onderstaande tabel 1.2.

Tabel 1.2: Provinciale opcenten MRB

Provincie

2020

2021 (voorlopig)

Stijging in %

Noord-Holland

67,9

67,9

0,0%

Utrecht

73,6

74,9

1,8%

Limburg

77,9

77,9

0,0%

Noord-Brabant

78,0

78,4

0,5%

Overijssel

79,9

79,9

0,0%

Flevoland

80,6

81,4

1,0%

Fryslan

87,0

87,0

0,0%

Zeeland

89,1

89,1

0,0%

Gelderland

87,2

89,5

2,6%

Zuid-Holland

90,4

90,4

0,0%

Drenthe

92,0

92,0

0,0%

Groningen

91,8

93,3

1,6%

Van laag naar hoog gerangschikt neemt provincie Flevoland in 2021 naar verwachting de zesde plaats in voor wat betreft het tarief van de opcenten MRB. Het landelijke gemiddelde tarief is in 2021 naar verwachting 83,5 opcenten.

Voor de grondwaterheffing lopen de tarieven tussen de provincies uiteen van € 0,50 per 100 m³ tot € 3,24 per 100 m³. Het tarief in provincie Flevoland bedraagt per 1 januari 2010 € 1,41 per 100 m³, waarmee provincie Flevoland van laag naar hoog gerangschikt de zesde plaats inneemt. De hoogte van de uiteindelijk opgelegde heffing is niet alleen afhankelijk van de hoogte van het tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag en vrijstellingen. In provincie Flevoland is geen minimum bedrag vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m³ grondwater vrijgesteld van de provinciale grondwaterheffing.

Voor interprovinciale vergelijking zijn alleen de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de omvang en/of de hoogte van de heffing. De activiteiten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending provinciale documenten) verschillen tussen de provincies, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Gelet op het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies evenmin zinvol.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27